OEAP1021 Pedagogical Foundation of Pre and Initial Education I (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin keskeisenä sisältönä on:

- Vuorovaikutus lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa

- Lapsilähtöinen pedagogiikka

- Esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmat

- Monipuoliset ikäryhmälle soveltuvat arvioinnin menetelmät ja motivaatiota tukevat toimintatavat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa lapsikeskeisen pedagogiikan työtapoja eri oppiaineissa esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmien mukaan

- havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan

- tunnistaa monipuolisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä ja toimintatapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2

Description of prerequisites

Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Study materials

- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of Feedback. Review of Educational Research, 77, 81-112. doi: 10.3102/003465430298487

- Salmela-Aro, K. (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods