Varhaiskasvatustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Varmista eri suoritustapojen aikataulut ja suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 


2.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla suoritettuna seuraavat opinnot: 

  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot

2.2 Opintojaksojen suoritusjärjestys

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa opintojaksojen suoritusjärjestys on muuten vapaa, mutta proseminaariin osallistuminen edellyttää, että vähintään toinen menetelmäjaksoista (KTKA2010 tai KTKA2020) on tehtynä. KTKO1005-opintojakso (Johdatus määrälliseen tutkimukseen) pitää olla suoritettuna ennen KTKA2020-opintojakson aloittamista.

Tutustu lv.22-23 opetustarjontaan ja aikatauluihin täältä!


2.3 Opintojaksojen suoritustavat

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot suoritetaan pääasiassa etä- ja verkko-opintoina. Opintojaksoon VKTA1029 (Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus) sisältyy reaaliaikaista verkko-opetusta. Proseminaari sisältää reaaliaikaista kontaktiopetusta joko verkossa tai lähiryhmässä.

Opinnoissa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkokurssi ja tutkielma. Menetelmäopinnoissa ja proseminaarissa on reaaliaikaista opetusta, joka edellyttää läsnäoloa verkossa. Voimassaolevan opetusohjelman löydät opinto-oppaasta.

Oppimistehtävä

Jos haluat opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähteiden pohjalta kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson teoriakirjallisuuteen ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Voit itse aikatauluttaa oppimistehtävän tekemisen suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkokurssi

Jos kaipaat opiskeluusi vuorovaikutusta sekä ryhmän ja opettajan tukea, valitse verkkokurssi. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja se etenee tehtävittäin kaikille yhteisessä aikataulussa. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä lähes päivittäin, mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Voit siis osallistua ja työskennellä tehtävien parissa esimerkiksi iltaisin.

Tutkielma

Proseminaaritutkielma on itsenäinen, kirjallinen työ, jota tehdään omassa proseminaariryhmässä ohjaajan ja opiskelijaryhmän tuella. Proseminaariryhmä kokoontuu seminaareihin 3-4 kertaa proseminaarijakson aikana joko kasvokkain tai verkossa.

Ks. tarkemmin Varhaiskasvatustieteen opetusohjelma kevätlukukaudella 2021


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.