Viestintä ja journalistiikka

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen 

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op). Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson. 


2.2  Opintojaksojen suoritustavat

Opinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina. Lähiopetusta sisältävissä suoritustavoissa voit osallistua opetukseen valintasi mukaan joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja verkkotenteistä, oppimistehtäviin ja lähiopetukseen. Voit opiskella itsenäisesti tai ryhmässä.


2.3  Opintojen suoritusjärjestys

Aloita viestinnän ja journalistiikan perusopinnot opintojaksosta VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalistiikan tutkimukseen (5 op), joka sisältää perehdytyksen opintoihin, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen ja oppimistehtävän.

 • Opetus järjestetään lähiopetuksena Jyväskylässä: 14.9.2021 ja Helsingissä: 16.9.2021 sekä Opetukseen sisältyy perehdyttämisosuus klo 15.30-16.30. Ilmoittaudu haluamaasi (Jkl, Hki) opetusryhmään Korpissa.
 • Reaaliaikainen verkko-opetus järjestetään 5.11.2021.
 • Opetukseen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä (mikäli poikkeustila jatkuu syksyllä 2021, opetus järjestetään verkko-opetuksena) tai osallistumalla reaaliaikaisesti verkko-opetukseen.

Tarkemmat ohjeet opiskeluun annetaan perehdyttämistilaisuudessa ja Moodlessa.

Mikäli aloitat opinnot ajankohtana, jolloin VIJP1001 jakson reaaliaikaista lähiopetusta ei ole tarjolla (marraskuun 2021 jälkeen) , voit tehdä itsenäisesti, oman aikataulusi mukaan seuraavia opintojaksoja missä järjestyksessä tahansa:

 • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)
 • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)
 • VIJP1005 Viestinnän etiikka ja normit (5 op)
 • Huom. VIJP1002 Organisaatioviestintä -opintojakson (5 op) edeltävinä opintoina edellytetään VIJP1001 tai VIEP1010 opintojaksojen suoritusta.

Syksyn 2021 aikataulut:

VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen

 • Ilmoittautuminen 1.8.2021-14.9.2021 (Jyväskylän ja Helsingin ryhmät)
 • Ilmoittautuminen 5.9.-19.10.2021 (verkko-opetus)

VIJP1002 Organisaatioviestintä, huomaa edeltävät opinnot VIJP1001 tai VIEP1010 opintojaksojen suoritus. Muista käydä ilmoittautumassa Korpissa Helsingin tai Jyväskylän lähiopetusryhmään

 • Ilmoittautuminen 4.9.-12.10.2021 (Verkko-opetus)

VIJP1003 Mediamaiseman murrokset

 • Ilmoittautuminen 1.9.2021.-1.1.2022, tenttiin ilmoittaudutaan Korpissa

VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen

 • Ilmoittautuminen 1.8.-30.11.2021

VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit

 • Ilmoittautuminen 1.8.-30.11.2021

Opintojaksojen tarkat tiedot ja ilmoittautumisen löydät Opintotarjontamme-välilehdeltä.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.
Lisätietoja ja apua opintojen suunnitteluun saat yliopistonopettaja Heljä Koskelta.