Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina.

Tutustu lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelmaan

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

  • Aloita opiskelu opintojaksoista LTKY1001 ja LPEY1003.
  • Liikunnan ja terveyden monitieteisten perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste.

Perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen on syytä varata vähintään yksi lukuvuosi, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.

2.4 Oletko opiskellut liikunnan ja terveyden perusopintoja aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023, ja suosittelemme siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan heti 1.8.2020. Jos opintosi ovat kuitenkin vielä kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Siirtymäohjeet:

Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin (25 op) tulevat muutokset ja opintojaksojen korvaavuudet uudessa opetussuunnitelmassa 2020–2023:

Em. opintojaksot korvaavat uusissa ja vanhoissa vaatimuksissa toisensa.

Huom! Vanhan opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op) ja KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op) vastaavat yhdessä uutta opintojaksoa LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op). Jos sinulta puuttuu vain jompikumpi opintojaksoista KTEP003 tai KTEP011, sinun tulee opiskella LTKY1005 kokonaisuudessaan, koska osasuorituksien tekeminen opintojaksosta LTKY1005 ei ole mahdollista.

Ennen 1.8. aloittaneen opiskelijan opintokokonaisuus voi siten muodostua sekä vanhojen että uusien opintovaatimusten mukaisista opintojaksoista. Opintokokonaisuus voi näin ollen olla laajempi kuin 25 opintopistettä. Opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopistettä, jotta opintokokonaisuuden todistus voidaan kirjoittaa. Voit ottaa yhteyttä oppiaineen yhteyshenkilöihin, jos tarvitset neuvoja tai varmistusta, kuinka pääset jatkamaan opintoja.

3 Tervetuloa opiskelemaan liikunnan ja terveyden monitieteisiä perusopintoja Jyväskylän avoimeen yliopistoon!


Liikunnan ja terveyden monitieteisissä perusopinnoissa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.