Liikuntapsykologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
 2. Suunnittele opintosi.
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 LIIKUNTAPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste. Perusopintokokonaisuuden (25op) suorittamiseen on hyvä varata yksi lukuvuosi (etenkin jos suoritat opintoja töiden ohessa), mutta opintoja voi suorittaa lyhyemmällä tai pidemmälläkin aikavälillä joustavasti. Perusopintokokonaisuuteen ei ilmoittauduta erikseen, vaan opintojaksot suoritetaan yksitellen ja lopuksi niistä kootaan kokonaisuus.


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ensimmäisellä liikuntapsykologian opintojaksollasi ja päivität sitä seuraavien opintojaksojen alussa kyseisen opintojakson tavoitteiden osalta. HOPS on sinun itsellesi tekemä suunnitelmallinen kuvaus omista tavoitteistasi liikuntapsykologian opinnoissa. HOPSin tarkoituksena on: 

 • auttaa sinua hahmottamaan opiskeluun käytettävää aikaa ja aikataulua
 • selkiyttää opiskelusi lähtökohtia ja päämääriä
 • tukea sinun tietoista ja itseohjautuvaa akateemista identiteettiäsi
 • tukea sinun liikuntapsykologisen asiantuntijuuden rakentamistasi
 • saada sinut pohtimaan tapojasi oppia ja opiskella

2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Voit aloittaa liikuntapsykologian perusopinnot milloin tahansa ilmoittautumalla haluamiesi opintojaksojen suoritustapoihin. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksojen välillä. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Voit suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot etänä verkko-opintoina, mutta huomioithan, että opintojakso LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa sisältää läsnäoloa edellyttävää opetusta valintasi mukaan joko verkossa, Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa.

Opintojaksosta LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa tarjolla on siis kolme erilaista suoritustapavaihtoehtoa:

 1. Verkko-opetusryhmä, jossa verkko-opetusta 12 tuntia (3x4h). Luento-osuudet ovat tallenteina verkossa eli itsenäisen opiskelun osuus on suurempi.
 2. Lähiopetusryhmä Helsingissä, jossa lähiopetusta 20 tuntia (4x3,5-6,5h). Luento-osuudet ovat osana lähiopetusta eli itsenäisen opiskelun osuus on pienempi.
 3. Lähiopetusryhmä Jyväskylässä tai Kokkolassa, jossa lähiopetusta 12 tuntia (2x6h). Luento-osuudet ovat tallenteina verkossa eli itsenäisen opiskelun osuus on suurempi.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Liikuntapsykologian perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

2.4 Perusopintojen vuosikello

Opiskelun suunnittelussa voit hyödyntää liikuntapsykologian perusopintojen vuosikelloa. Klikkaamalla tiettyä ryhmää näet ilmoittautumisajan ja tärkeimmät päivämäärät. Vuosikelloa pääset tarkastelemaan tarkemmin oikean yläkulman ruutu -kuvakkeen kautta. Muutokset ovat mahdollisia.