Kuntoutuksen opintoja

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista: Jyväskylän avoin yliopisto: Heikki Kivistö
Oulun ammattikorkeakoulu:
Heidi Ruotsalainen heidi.ruotsalainen@oamk.fi
Oulun yliopisto / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Heidi Siira heidi.siira@oulu.fi ja jaana Rantanen jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kysy hallinnollisista asioista koulutuspäälliköltä:
Susan­na Num­mi