Kuntoutuksen opintoja

Näin aloitan opintoni

Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu kuntoutuksen opintojaksoihin ja kokonaisuuteen.
  2. Suunnittele opintojen aikataulu.
  3. Ilmoittaudu opintojaksolle ja maksa opintomaksu. Kuntoutuksen opintojen hinta on 15 euroa / opintopiste -Jyväskylän avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet löydät tästä linkistä -Oulun ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan kesäylopiston opintoihin ilmoittaudutaan suoraan ko. oppilaitokseen
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Tervetuloa opiskelemaan Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuutta!

Opintokokonaisuudessa tutustut kuntoutusalan teemoihin yhdistäen teoriaa ja käytäntöä sekä hyödyntäen omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi. Kuntoutuksen opintokokonaisuuden opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi. Opinnot opiskellaan täysin verkkovälitteisesti.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Osa opintojaksoista tarjotaan ohjois-Pohjanmaan ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kullekin opintojaksolle löytyvät järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opinnoissa perehdytään kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen.
Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op):

  • FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, ilmoittautuminen alkaen 13.8.2021)
  • FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, ilmoittautuminen 10.9.2021 alkaen)
  • FTEM1003 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu, kevät 2022)
  • FTEM1004 Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, kevät 2022)

Valinnaiset opintojaksot (5-10 op): 

  • 0D00C164 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu, kevät 2022)
  • FTES1007 Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, syksy 2022)

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen kokonaisuus lukuvuonna 2022-2023

FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op (JY) 27.9.-31.12.2022 (ilmoittautuminen 13.8.2022 mennessä)

FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus 5 op 25.10.2022-31.1.2023 (ilmoittautuminen 10.9.2022 mennessä)

FTEM1003 Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit 5 op (Oamk) 12.1.2023-16.3.2023

FTEM1004 Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (Oulun yliopisto) 20.3.2023-26.4.2023

FTEM1006 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (Oamk) 3.5.2023-31.5.2023


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin