Taloustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. Taloustieteen perehdytystallenteella pääset tutustumaan taloustieteen oppiaineeseen Jyväskylän avoimessa yliopistossa.
  2. Suunnittele opintosi. Opintoja voit suorittaa joustavasti omassa aikataulussasi, paikasta riippumatta. Itsellesi sopivan opiskelusuunnitelman pääset tekemään maksuttomalla JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op) opintojaksolla.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan korpissa. Taloustieteen kurssit suoritetaan joko oppimistehtävän tai verkkotentin muodossa. Suoritustavasta riippumatta, tarjoamme opiskelusi tueksi kattavat luentotallenteet, jotka ovat katsottavissa verkossa.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi


2 Taloustieteen perus- ja aineopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi.

Huom! Mikäli sinulla on aiemmissa opinnoissasi/tutkinnossasi taloustieteen perusopintoja vastaavia opintoja, voit palauttaa niitä koskevat todistukset JSBY6120-jaksolle ja selvittää mahdolliset hyväksiluvut.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Taloustieteen perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Suoritustapoina toimivat oppimistehtävä ja verkkotentti. KTTP3110 Julkistalouden perusteet kurssia lukuun ottamatta kaikilla jaksoillamme on tarjolla kattavat luentotallenteet. Opintojaksokohtaiset tiedot suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Taloustieteen opinnot suosittelemme aloittamaan KTTP2110 Taloustieteen peruskurssilla. Rahoituksesta kiinnostuneiden tulisi taloustieteen peruskurssin jälkeen suorittaa KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja –instituutiot -kurssi, jolla luodaan pohja KTTP4110 Johdatus rahoitukseen -kurssille. Myös aineopintoja voi lähteä suorittamaan taloustieteen peruskurssin jälkeen. Muuten opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Tämä suoritusjärjestys ei ole pakollinen, mutta sen seuraaminen helpottaa merkittävästi opintojen suorittamista.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.