KIESYVSOV Advanced Studies in Applied Linguistics (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

- Osaa soveltaa kieli-, teksti- ja diskurssitaitojaan monipuolisiin työtehtäviin

- On saavuttanut alansa tehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä projektityön taidot

- Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- Ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista asiantuntemustaan

- Tuntee kielentutkimuksen keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalalla

- Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita

- Hallitsee oman tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

- Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

- Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa

- On saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Structure

Select all (60+ cr)