SOKS101 Perspectives on Applied Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Pakollinen maisteriopintoihin valmistava opintojakso, jossa perehdytään soveltavan kielitieteen kysymyksen asetteluun ja viimeaikaiseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (kirjallisuus, oppimistehtävät). Vaihtoehtoisista suoritustavoista voi sopia vastuuopettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit saa oppimistehtävien ohjeiden mukana vastuuopettajalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut soveltavan kielentutkimuksen kenttään
  • tuntee soveltavan kielitieteen keskeisiä käsitteitä ja kysymyksenasetteluja
  • hahmottaa, minkälaista soveltavaa kielentutkimusta laitoksella tehdään
  • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään
  • omaa valmiuksia hahmotella oman tutkielman aiheen soveltavan kielentutkimuksen alalta

Additional information

Suositus ajoituksesta: maisteriopintojen ensimmäisen vuoden syksyn ensimmäinen periodi.

Study materials

Lukulistan saa kurssin vastuuopettajalta

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely (kirjallisuus, oppimistehtävät). Vaihtoehtoisista suoritustavoista voi sopia vastuuopettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching