Bio- ja ympäristötieteet

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. 
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

2 Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen aikataulu

Alla olevassa kuvassa on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023. Kuvaa voi käyttää myös malliesimerkkinä siihen, miten opintojaksoissa voi edetä. Voit suunnitella oman tarkemman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Opintojaksot BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op sekä BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Ilmoittautuminen jaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa.

Voit ladata tämän kuvan omalle koneellesi tästä linkistä.

3 Bio- ja ympäristötieteiden aineopintojen aikataulu

Alla olevassa kuvassa on bio- ja ympäristötieteiden aineopintojaksojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023. Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen rinnalla tai niiden jälkeen voit halutessasi opiskella aineopintojaksoja BENA2020 Ekologia 3 op, BENA4025 Luonnonvarjojen kestävän käytön perusteet 3 op, BENA4027 Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat 3 op sekä BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 op, kunhan opintojaksojen edeltävät opinnot on ensin suoritettuna.

Ilmoittautuminen jaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa.


Voit ladata tämän kuvan omalle koneellesi tästä linkistä.

4 Avoimen väylä biologiaan sekä Luonnonvarat ja ympäristö -koulutusohjelmaa

Voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä. Lisätietoa löydät väyläsivuiltamme: biologian kandidaatti- ja maisterikoulutus sekä Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisterikoulutus.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy lisää bio- ja ympäristötieteiden tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.