Terveystieteet

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Terveystieteiden perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TTIP1002 Terveyden edistäminen.  Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Terveystieteiden perusopinnot suoritetaan syksyllä 2021 kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Aloita opintosi opintojaksosta TTIP1002 Terveyden edistäminen (3 op). Jaksolla laadit henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sekä perehdyt Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeisiin kurssisisältöjen opiskelun lisäksi.

Tämän jälkeen voit suorittaa opintojasi muuten haluamassasi järjestyksessä, mutta huomioithan, että opintojakso LBIP010 Fysiologian perusteet tulee suorittaa ennen opintojaksoa LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot.

Opintojen suunnittelussa voit hyödyntää opinto-oppaan Opetusohjelma-taulukkoa.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Terveystieteiden aineopinnot


3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla tehtynä Terveystieteiden perusopinnot (26 op) tai aiempi amk-tutkinto.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

  • Tutustu aineopintojen tavoitteisiin ja pohdi mitä tavoitteita sinulla erityisesti on.
  • Tututustu opintojaksoihin ja laadi aikataulu opiskelullesi. Huomioi milloin opintojaksojen ilmoittautuminen alkaa.
  • Säilytä suunnitelmasi opintojesi ajan ja päivitä sitä tarpeen mukaan.
  • Mikäli haluat suunnitelmastasi palautetta, lähetä se opettajalle sähköpostitse.

Aineopintojen perehdytys ja ohjaustilaisuuksia järjestetään Zoom-ympäristössä muutaman kerran vuodessa. Aikataulut löytyvät ajankohtaista-välilehdeltä. Tervetuloa mukaan kysymään opinnoista lisää.

3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa 

Opintojaksoja voit suorittaa pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat suositukset:

  • Suosittelemme, että suoritat aineopintojen opintojaksojen lisäksi myös tutkimusmenetelmäopintoja ennen tutkielman aloittamista. Opintojakso LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet on tärkeä opintojen jatkon kannalta. Tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja tarvitaan opinnoissa, ja ne edellytetään hallittavan esimerkiksi tutkielmaryhmiin tultaessa.
  • Teet tutkielmasi seminaarin aikana, eli opintojaksolla KTEY016. Ilmoittaudu vasta sen jälkeen varsinaiselle tutkielmajaksolle KTEY017
  • Mikäli et opiskele terveystieteitä tutkintotavoitteisesti vaan esimerkiksi vapaavalintaiseksi opintokokonaisuudeksi, ei sinun tarvitse tehdä tutkielmaa. Voit valita vapaasti valinnaisia opintojaksoja niin, että opintokokonaisuuden 35 opintopistettä täyttyvät. 

4 Opinnot terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville


Mikäli sinulla on aiempi amk- tai opistotason tutkinto, olet oikeutettu tekemään täydentävät terveystieteiden opinnot, joihin kuuluu osia perus-ja aineopinnoista sekä tutkimusmenetelmäopintoja. Lisätietoja löydät täältä.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.