Terveystieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mari Laine (perusopinnot)
Heli Tyrväinen (aineopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu)

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Susan­na Num­mi

Mikäli sinulla on aiempi opisto-tai amk-tutkinto, niin tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin.