Lasten ja nuorten liikunta

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden voit suorittaa lukuvuonna 2021-2022 täysin verkkovälitteisesti. Perusopintokokonaisuudessa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti ja verkkokurssi. Suoritustapavaihtoehdot vaihtelevat opintojaksokohtaisesti.

Oppimistehtävä

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Saat halutessasi ohjausta opintojakson vastuuopettajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkotentti

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson lähdeaineiston pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Lähdeaineistoon on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Lähdeaineisto ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Verkkokurssi

Verkkokurssi tarjoa opettajan ohjausta ja lisää vuorovaikutusta opiskeluusi. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja kurssilla on ryhmälle yhteinen, tehtävittäin etenevä aikataulu. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin. Verkkokurssilla voit yleensä työskennellä tehtävien parissa omien aikataulujensa mukaan, mutta välillä verkkokurssiin saattaa sisältyä yhteisiä etukäteen sovittuja tapaamisia.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden oppimateriaaleina toimivat viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat suomen- ja englanninkieliset kirjallisuuden lähteet. Lisäksi on opintojasi tukemassa suomenkieliset luentotallenteet, joissa luennoitsijat avaavat selkeästi opintojaksojen kirjallisuudessa esitettyjä näkökulmia ja tekevät opinnoista helposti lähestyttävät.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

  • Aloita opiskelu opintojaksoista LNLP1001 (esitietovaatimuksena muille LNLP-alkuisille opintojaksoille) ja LPEY1003.
  • Aloita LNLP1006-opintojakson opiskelu, kun olet suorittanut muut perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Voit kuitenkin opiskella opintojaksoja LNLP1005 ja LNLP1006 samanaikaisesti.

Voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste.

Perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen on syytä varata vähintään yksi lukuvuosi, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.


3 Tervetuloa opiskelemaan lasten ja nuorten liikuntaa Jyväskylän avoimeen yliopistoon!


Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuudessa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.