KOTES460 Oppimateriaalituotanto (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimateriaalityyppeihin, oppimateriaalien laatukriteereihin sekä oppimateriaalien tuottamisen eri vaiheisiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kurssilla keskitytään erityisesti tietotekniikan oppimateriaaleihin, mutta kurssilla opittua tietotaitoa voi soveltaa myös muiden oppiaiheiden oppimateriaaleihin. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutusteknologian opiskelijoille sekä tietotekniikan aineenopettajille.

Suoritustavat

Harjoitustyö ja verkkotentti. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Arviointiperusteet

Kurssin arvosteluun vaikuttaa 50 % harjoitustyön laatu ja 50 % tentti. Saadakseen kurssin läpi täytyy molemmista osioista saada vähintään hyväksytty arvosana.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot seuraavissa aihealueissa:
* Erilaiset oppimateriaalityypit
* Tietotekniikan oppimateriaalien ominaispiirteet
* Oppimateriaalien laatukriteerit
* Oppimateriaalien tuottamisen vaiheet
* Oppimateriaalien suunnittelu
* Oppimateriaalien toteuttaminen
* Oppimateriaalien tuottamisen mahdollisuudet ja haasteet

Description of prerequisites

Esitietoina ovat seuraavat opinnot tai niitä vastaavat tiedot:

* KOTEA261 Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa / TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op
* KOTEP161 Oppimisen luovat teknologiat 5 op / TIEP161 Opetusteknologia 3 op
* KOTEA361/TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä 5 op

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching