KOTEA261 Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.

Suoritustavat

Harjoitustyö sekä osallistuminen harjoitustyön koontitapahtumiin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Arviointiperusteet

Opintosuorituksen arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä:
* Selvityksen kattavuus - kuinka hyvin eri osa-alueet on selvitetty harjoitustyössä
* Osallistuminen koonteihin - oma panos koonneissa ja yleiskuvan luonnissa
* Raportin laatu - kuinka hyvin eri osa-alueet on koottu harjoitustyöraporttiin (sis. mm. omat pohdinnat ja viittaukset kurssin taustamateriaaleihin)

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tietotekniikan/TVT:n oppimistilanteen keskeiset elementit ja pystyy määrittelemään tietotekniikan/TVT:n roolin eri oppilaitosten opetuksessa.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching