KOTEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutusteknologian opiskelijoille sekä tietotekniikan aineenopettajille.

Kurssin aihealueet tarkemmin:
* Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
* Toimisto-ohjelmat opetuskäytössä
* WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössä
* Oppimisympäristön tehokas käyttö
* Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttö
* Digitaalinen kuvankäsittely
* Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
* Opetusvideon suunnittelu ja toteuttaminen
* Ruutukaappausvideot
* Pelit opetuksessa
* Ohjelmoinnin opettaminen
* Tekijänoikeudet ja internetissä toimiminen
* Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämisaihealueet

Suoritustavat

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:
* aktiivisuus kurssilla sekä kurssitehtävien palautusaikataulussa pysyminen,
* oppimistehtävien ideoiden omaperäisyys ja integroitavien oppiaineiden monipuolisuus,
* oppimistehtävien tuotoksien laatu ja kattavuus,
* oppimistehtävien mallituotosten tekninen haastavuus ja laatu,
* oppimistehtävien vertaisarviointi sekä
* itsearviointi.

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Learning outcomes

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa sekä niiden käytön opettamisesta. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Description of prerequisites

Esitietoina vaaditaan seuraavat opinnot tai niitä vastaavat tiedot:

* KOTEP161 Oppimisen luovat teknologiat 5 op / TIEP161 Opetusteknologia 3 op
* ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op
* KOTEA261 Tietotekniikan rooli oppimistilanteissa 2 op / TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching