JOUA013 Video Journalism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Opintojaksolla harjoitellaan televisiouutisen ja journalisten verkkovideoiden tekemistä eri muodoissa sekä audiovisuaalisen journalismin teknistä toteuttamista ja dramaturgiaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
  • ymmärtää videokuvan merkityksen journalistisen kerronnan muotona
  • hallitsee tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja toteuttamisen
  • osaa itse toimittaa, kuvata, äänittää sekä editoida uutisvideon
  • hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Description of prerequisites

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi/JOUA012 Radiojournalismi

Recommended prerequisites

Literature

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Shook, Larson & DeTarsio 2018 (7th edition). Television Field Production and Reporting: A Guide to Visual Storytelling. London: Routledge.

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti.

Teaching