JOUA011 News Journalism (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään uutisjournalismiin, journalistiseen työprosessiin ja uutisjournalismin muotokieleen eri julkaisualustoilla. Opintojakso painottuu digi- ja printtijournalismiin monimediaisessa toimituksessa ja siihen sisältyy harjoitteluosuus maakuntalehdessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, tentti ja työharjoittelujakso.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tunnistaa uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä uutisen välinekohtaiset erityispiirteet
  • osaa kirjoittaa uutisen sekä hallitsee siihen liittyvän journalistisen työprosessin eri vaiheet uutisen ideoinnista lähdekriittiseen tiedon hankintaan ja esittämiseen
  • osaa hyödyntää sosiaalista mediaa journalistisen työprosessin eri vaiheissa
  • tuntee uutiskriteerit sekä niiden merkityksen uutistyötä määrittävänä tekijänä
  • hallitsee sanomalehden taiton tabloidi-formaatissa sekä kuvajournalismin perusteet
  • ymmärtää uutisjournalismin merkityksen julkisuuden muotona sekä yhteiskunnan tulkitsevana kuvaajana ja merkitysten rakentajana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle. Kansanvalistusseura.

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, tentti ja työharjoittelujakso.

Teaching