JOUA1012 Audio Journalism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään audiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä. Opintojaksolla harjoitellaan radiouutisen tekemistä eri muodoissaan sekä analysoidaan ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin erityispiirteitä. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.


Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee audiojournalismin ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä
  • ymmärtää broadcast-radion ja digitaalisesti välitettävän äänijournalismin aseman osana mediajärjestelmää
  • hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan sekä uutis- ja ajankohtaisohjelman rakenteen
  • osaa äänen tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
  • hallitsee audiojournalistisen haastattelun perustaidot
  • osaa journalistisen radiokielen sekä ääni-ilmaisun perusteet.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi. 

Description of prerequisites

JOUA011 Uutisjournalismi

Recommended prerequisites

Literature

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Stewart & Alexander 2016 (7th edition). Broadcast Journalism. Techniques of Radio and Television News. Routledge: London

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Teaching