KTTAIN Intermediate Studies in Economics as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Taloustieteen aineopintokokonaisuus antaa valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Learning outcomes

Taloustieteen aineopinnot suoritettuaan
• opiskelija osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
• opiskelija kykenee analysoimaan talouden ilmiöitä sekä teoreettisesti että havaintojen perusteella.

Structure

Select all (35 cr)