KTTA3610 Health Economics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannetilanteeseen, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä peruskysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös tärkeimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa terveystaloustieteen peruskäsitteet
- tulkita terveystaloustieteellistä keskustelua
- käyttää terveystaloustieteellistä ajattelua ajankohtaisten politiikkakysymysten arviointiin

Additional information

Kurssi voidaan sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin (KTTS3610). Kurssin sisällyttäminen syventäviin opintoihin edellyttää lisätehtäviä.

Description of prerequisites

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Study materials

Kontaktiopetuskurssilla ilmoitettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching