KTTP3210 Economics of Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Kouluvalinta, segregaatio, luokkakoko, opettajien työmarkkinat.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi, jakso 4. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
- analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
- käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin

Additional information

Ei esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu sekä koulutuskysymyksistä kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille että koulujärjestelmään liittyvistä taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneille kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.

Study materials

Koulutuksen taloustieteestä ei ole modernia oppikirjaa. Kurssimateriaali jaetaan luennolla. Materiaali koostuu sekä luentomonisteesta että artikkeleista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching