KKEKOK Study Module in Sustainable Development (25–40 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla. Sen päämääränä on turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuudet. Ilmastonmuutoksen ja niukkenevien resurssien olosuhteissa yhteiskuntatieteellinen näkökulma ympäristönmuutokseen nousee yhä keskeisemmälle sijalle päätöksenteossa. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien tunnistaminen ja analysoiminen sekä ympäristönmuutoksen vaikutusten hallinta muuttuu tärkeäksi osa-alueeksi erityisesti niissä asiantuntijatehtävissä, joissa joudutaan tekemään monimutkaisia kestävää yhteiskunnallista kehitystä ja sen ohjaamista koskevia ratkaisuja.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25-40 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Learning outcomes

Kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa (KEKE) rakennetaan yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa kestävään kehitykseen tarkastelemalla sen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta. Kestävää kehitystä ja sen ulottuvuuksia tarkastellaan sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiaalityön, valtio-opin, filosofian sekä kehitystutkimuksen näkökulmista. Opintokokonaisuuden tavoitteena on ympäristöongelmien yhteiskunnallisten ulottuvuuksien tunnistaminen ja niiden hallinnan ja vaikutusten analysoiminen.

Additional information

Lisäksi opintokokonaisuuteen hyväksytään suorituksiksi seuraavat UniPIDin tuottamat kurssit:
- Concepts of Sustainability
- Water and Society
- Globalisation and Corporate Responsibility
Katso: http://www.unipid.fi/en/courses/

Structure

Select 25–40 cr / 55 cr