YKPA363 Food (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhteiskuntatieteellisen elintarviketutkimuksen keskeiset osa-alueet (tuotanto, jalostus, jakelu ja kulutus) ja käsitteet (ruokapolitiikka, ruokasuvereniteetti ja ruokaturva).

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee globaalin elintarvikejärjestelmän käsitteen ja ymmärtää sen osien toiminnan sosioekonomiset vaikutukset sekä globaalilla että kansallisella tasolla.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching