THISYVERI Advanced Studies in Economic History as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija

-tuntee historiatieteellisen keskustelun, sen keskeiset metodologiset suuntaukset, ja pystyy itse osallistumaan keskusteluun
-pystyy itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen työskentelyyn yksin ja ryhmässä
-osaa tuottaa ja välittää tieteenalan uutta tietoa
-tuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt
-osaa hyödyntää hankkimaansa tutkimustietoa ja tutkimustyön taitoja työelämässä
-pystyy toimimaan valitsemansa erikoisalan asiantuntijana monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

Structure

Select all (60 cr)