HISS010 History of Historiography (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiankirjoituksen historian keskeisiin linjoihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee historiankirjoituksen suuntaukset ja merkittävimmät edustajat
- osaa arvioida eri aikakausien ja maiden historiankirjoitusta niiden omissa konteksteissaan
- tuntee historiallisen tulkinnan ja päättelyn keskeiset piirteet
- pystyy analysoimaan historiallisen tiedon aikasidonnaisuutta ja muutosta.

Literature

  • Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989)
  • Burrow, John, A History of Histories (2009)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item