IKEKOK Study Module in Life Stages and Life Course (25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Opintokokonaisuudessa perehdytään iän, ikääntymisen ja eri elämänvaiheiden tematiikkaan. Opintokokonaisuus syventää opiskelijan valmiuksia niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin tiedon soveltamiseen tutkimuksessa ja työelämän eri aloilla.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri-ikäkausiin liittyviä piirteitä, tutkimuksellisia erityisalueita ja kysymyksiä sekä ymmärtää elämänkulun rakentumista ja rytmittymistä nyky-yhteiskunnassa ja kykenee refleksiivisesti tarkastelemaan iän ja ikäisyyden merkitystä erilaisissa konteksteissa.

Structure

Select all (25 cr)