IKAP102 Finnish Life Stage Studies (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson sisällön muodostavat suomalaiset tutkimukset, joissa eri ikäkausia on tarkasteltu erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista. Tutkimukset antavat sisällön lisäksi myös kuvan erilaisten metodisten lähtökohtien soveltamisesta ikä- ja elämänvaihetutkimuksen alueella.

Suoritustavat

Tentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ikäkausiin kohdistuvaa tutkimusta sekä on perehtynyt niihin liittyviin erityiskysymyksiin ja ymmärtää iän merkitystä arkielämän ja elämänkäytäntöjen näkökulmasta.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Opiskelija valitsee itseään kiinnostavat teokset ilmoitettavasta kirjallisuuslistasta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item