IKAP103 Ageing Society (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso antaa kuvan ikääntymisestä, sen nykytilanteesta ja ajankohtaisista kehitystrendeistä yhteiskuntatasoisena ja globaalina ilmiökokonaisuutena. Jakso perehdyttää erityisesti ikääntymistä koskeviin yhteiskuntatason erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Tentti tai lukupiiri

Arviointiperusteet

Tentin hyväksytty suorittaminen tai aktiivinen osallistuminen lukupiirityöskentelyyn sekä lukupiiriin liittyvien kirjallisten töiden tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ikääntymistä yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä, tunnistaa ikääntyvän yhteiskunnan erityispiirteet sekä osaa arvioida ikääntyvästä yhteiskunnasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

Additional information

Lukupiiri on verkkolukupiiri ja tiedot sen järjestämisestä ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item