DKAAIN Intermediate Studies in Drama Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

• Draamakasvatuksen genretietoisuuden syventäminen
• Draamakasvatuksen tutkimus
• Taiteellis-pedagoginen ja praktis-teoreettinen asiantuntijuus draamakasvatuksessa

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
• hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
• käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
• reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
• käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina

Additional information

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään neljä viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.

Structure

Select all (35 cr)