CIBKOK Study Module in Cognitive Neuroscience (30 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op, joista 15 op on pakollisia opintoja (ns. core-kurssit) ja 15 op valinnaisia opintoja.

Learning outcomes

Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla. Opiskelija tuntee hermoston ja aivojen toiminnan monitieteiset teoriat sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustu-vat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käytön. Opiskelijalla on valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja mallintamiseen.

Additional information

Opetus- ja työmuodot: Opintokokonaisuus toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä aivotutkimuskeskuksessa toimivien laitosten kanssa. Opetusmuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit ja laboratoriotyöskentely.
Edeltävät opinnot: Vähintään oman pääaineen perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot.
Hakuaika: Huhti- ja lokakuun sivuainehakujen yhteydessä

Structure

Select 30 cr / 15 cr