TKASYVERI Advanced Studies in Art Education (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Taidekasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

soveltaa tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä ja kehittää omaa alaansa,
työskennellä projekteissa ja tiimeissä ja viestiä erilaisten yhteisöjen kanssa,
käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä,
toimia ja kehittää yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä,
suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti taidekasvatustoimintaa sen joillakin osa-alueilla,
asettaa taidekasvatuksen käytäntöjä historiallisiin ja teoreettisiin asiayhteyksiin,
soveltaa taidekasvatuksen alan tutkimusta taidekasvatustoiminnan suunnitteluun ja analyysiin,
arvioida ja analysoida taidekasvatuksen tutkimusta ja sen teoreettisia sitoumuksia,
muotoilla relevantin tutkimusongelman ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia tieteellisiä menetelmiä käyttäen,
laatia itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan kirjallisen tutkielman ja
hänellä on edellytykset osallistua tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60 cr)