KIKPER Basic Studies in Writing (30+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kirjoittamisen yhteisöllisyydestä. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten avulla hän tarkastelee kirjoittamistaan eri näkökulmista. Hän oppii antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta. Opiskelija tutustuu kirjoittamisen prosessiin, etiikkaan, tutkimukseen ja hyvinvointivaikutuksiin.

Learning outcomes

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
  • tunnistaa ja hyödyntää tekstilajien ominaispiirteitä
  • hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
  • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
  • hyödyntää oppimispäiväkirjaa reflektoinnin työvälineenä
  • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

Additional information

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Lisäksi tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjoittamisen prosessiin.

Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja. Useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.

Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, joilla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa, etäopiskellen.

Structure

Select all (30+ cr)