KIKP2014 Writer as a Reader and a Researcher (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Harjoittele lukemista kirjoittajan silmin sekä tutustu kirjoittamisen tutkimukseen ja ilmiöihin.

Description

Kirjoittamisen tutkimukseen ja tietokirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle

· etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä

· tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista

· kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching