YMAA2120 Managing Customer Relationships and Services (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Tule mukaan tutustumaan asiakas- ja palvelujohtamisen saloihin. Kurssin jälkeen ymmärrät asiakassuhteiden ja palveluiden merkityksen liiketoiminnan näkökulmasta

Description

Arvolupaus, asiakasarvo, arvonluontiprosessi, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, palvelun laatu, palvelulogiikka,
palveluiden markkinointi, suhdemarkkinointi, vaihdanta, vuorovaikutus


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- palvelu- ja suhdenäkökulman keskeiset käsitteet
- tunnistaa palvelulogiikan merkityksen yrityksen liiketoiminnassa
- tunnistaa palveluiden merkityksen ja roolin asiakkaiden arvonluontiprosessissa
- hyödyntää asiakastietoa asiakassuhteiden kehittämisessä
- tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä
- muotoilla ja kommunikoida arvolupauksia ja arvioida niiden toteutumista asiakaskohtaamisissa

Description of prerequisites

JSBE: Liiketoimintaosaamisen perusopinnot / Basic Business Studies. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTTP1120 Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Avoin yliopisto: pakollisina esitietoina YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, suositeltuina esitietoina Liiketoimintaosaamisen perusopinnot.

Compulsory prerequisites

Literature

  • Grönroos, C., & Tillman, M. (2015). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. p.). Helsinki: Talentum.; ISBN: 978-952-14-2809-8

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille ja luentotentti
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching