XVET001 Business Russian (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä yritysmaailmasta.


Keskeiset sisällöt

  • Venäläinen liike-elämän kulttuuri ja tavat
  • Liikeviestinnän tekstit ja suulliset tilanteet
  • Yritys- ja liiketoiminnan esittelyt

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa keskustella liike-elämästä venäjän kielellä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa
  • osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa
  • kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet
  • osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä venäjänkielisiä tekstejä.

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 4 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan laatima materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä tekemistä ohjeiden mukaisesti. Kurssilla testataan sekä suullinen että kirjallinen ymmärtäminen, kirjoitetaan kaksi arvioitua tekstiä ja pidetään suullinen esitys.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
No published teaching