XVE0008 Russian 4 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.


Keskeiset sisällöt

 • Asuminen ja asuinympäristö
 • Vapaa-ajan vietto
 • Viestintä ja puhelimen käyttö
 • Kielioppirakenteet: adjektiivien taivutus, по-ja при-etuliitteiset verbit, monikon genetiivi, verbin aspektit, monikon prepositionaali, monikon akkusatiivi, indefiniittiset lauseet

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • selviytyy jokapäiväisissä tilanteissa venäjän kielellä
 • pystyy ilmaisemaan omia tarpeita venäjäksi suhteellisen monipuolisesti
 • ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta venäjänkielisestä puheesta
 • kykenee osallistumaan yleiseen keskusteluun ja perustelemaan näkemyksiään venäjäksi
 • osaa ilmaista kokemuksiaan ja tunteitaan venäjäksi
 • käyttää tietoisesti monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • tiedostaa, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 3 -opintojakson suorittaminen tai vastaavat tiedot. Suositellaan myös opintojaksojen Venäjä 1-2 suorittamista.

Recommended prerequisites

Study materials

Kafe Piter 2, Marjatta Alestalo (uusin painos)

Literature

 • Alestalo Marjatta, Malmberg Irina<br />Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2; ISBN: 978-951-792-377-4

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Russian

Teaching