XSUX1004 Finnish in the Society (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla harjoitellaan monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista sekä kehitetään taitoa ymmärtää erilaisia mediatekstejä ja keskustella niistä. Opintojaksolla tutustutaan myös suomalaisen työelämän vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset opintosisällöt

  • informaalit ja formaalit tilanteet
  • multimodaaliset mediatekstit
  • suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen syventäminen ja työelämän tilanteisiin tutustuminen

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti monenlaisissa formaaleissa ja informaaleissa vuorovaikutustilanteissa
  • pystyy seuraamaan ajankohtaisia suomalaisen yhteiskunnan tapahtumia eri medioiden välityksellä
  • tunnistaa ja osaa sanoittaa omaa osaamistaan työelämän tarpeisiin
  • osaa viestiä itselle tärkeistä asioista tilanteen mukaan melko tarkasti ja spontaanisti
  • osaa tiivistää tietoa ja esitellä sitä omin sanoin abstrakteista yhteiskunnallisista aiheista
  • hahmottaa oman kielitaitonsa vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä pystyy hyödyntämään tavoitteellisesti kieliympäristöään oppimisensa tukena
  • hyödyntää monikielisiä resurssejaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti 

Additional information

opetuskieli: suomi 

Description of prerequisites

Opintojakso XSUX1003 Opiskeluelämän suomea tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching