XSUX1003 Study Life Finnish (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla harjoitellaan oman elämän tutuissa tilanteissa toimimista sekä kehitetään strategioita ymmärtää erilaisia multimodaalisia tekstejä. Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman elämän tutut tilanteet
  • multimodaaliset tekstit
  • suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen parantaminen 

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia strategioita saadakseen kokonaiskuvan erilaisista multimodaalisista teksteistä
  • osaa referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita
  • osaa toimia oman elämän tutuissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa keskustelussa ilmaista ja perustella mielipiteensä, kun aihe on tuttu
  • osaa hyödyntää aktiivisesti ympäristön tarjoamia kielenoppimismahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa
  • tiedostaa omat monikieliset resurssinsa ja osaa toimia monikielisessä ryhmässä
  • on tutustunut suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin

Additional information

Opetuskieli: suomi 

Description of prerequisites

Opintojakso XSUX1002 Arjen suomea tai vastaavat tiedot. 

Recommended prerequisites

Study materials

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching