XSAX006 German 6 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee monipuolisesti omaan elämään ja arkipäivän tilanteisiin liittyviä aiheita ja niissä tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä keskeisiä rakenteita. Opintojaksolla laajennetaan tietämystä saksankielisistä maista.


Keskeiset opintosisällöt ja kielioppirakenteet

 • kulttuuri ja taiteet
 • terveelliset elämäntavat
 • historia ja menneisyys
 • Suomi-tietous
 • juhlapäivät


 • epäsuora kysymyslause
 • modaaliverbien perfekti
 • konditionaalin vastineet
 • passiivi

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 


 • ymmärtää keskeiset yksityiskohdat saksankielisestä puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita
 • selviytyy saksaksi arkitilanteista hyvin ja kykenee osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
 • ymmärtää keskeiset yksityiskohdat pidemmistä, yleisiä aiheita käsittelevistä saksankielisistä teksteistä
 • hyödyntää monikielisiä resurssejaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • osaa huomioida kielen ja kulttuurin monimuotoisuuden ja siihen liittyviä erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.

Description of prerequisites

XSA0001-XSAX005 tai vastaava kielitaito

Recommended prerequisites

Study materials

Hallo! 3 (Finn Lectura). Kauppi - Odell, ISBN/GTIN: 978-951-1-36612-6, kappaleet 6-10

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching