XSAX005 German 5 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee monipuolisesti omaan elämään ja arkipäivän tilanteisiin liittyviä aiheita, niissä tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä keskeisiä rakenteita. Opintojaksolla laajennetaan tietämystä saksankielisistä maista.


Keskeiset opintosisällöt ja kielioppirakenteet

 • koulutus
 • kotitalous
 • luonto
 • maat ja kansallisuudet
 • liikenne


 • heikot maskuliinit
 • alistus- ja rinnastuskonjunktioita
 • rektioita
 • adjektiivin taivutus
 • maantieteellisiä nimiä

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • selviytyy hyvin saksaksi arkipäivän vuorovaikutustilanteissa ja kykenee osallistumaan spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin
 • osaa viestiä saksaksi melko sujuvasti itsestään, ympäristöstään ja arkipäivään liittyvistä ilmiöistä
 • ymmärtää keskeiset yksityiskohdat helpohkoista saksankielisistä asiateksteistä
 • osaa käyttää monikielisiä resurssejaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • tiedostaa, että kieli ja kulttuuri ovat monimuotoisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja. 

Description of prerequisites

XSA0001-XSA0004 tai vastaava kielitaito

Recommended prerequisites

Study materials

Hallo! 3 (Finn Lectura). Kauppi - Odell, ISBN/GTIN: 978-951-1-36612-6, kappaleet 1-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching