XJOX0003 Interpersonal Interaction and Well-being at Work (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opi analysoimaan työyhteisön vuorovaikutusta ja ymmärtämään paremmin, kuinka se edistää sen hyvinvointia!

Description

Kurssikuvaus

Vuorovaikutus työhyvinvoinnissa on osa Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuutta. Opintojaksolla syvennytään vuorovaikutuksen merkitykseen työhyvinvoinnissa. Opit analysoimaan työyhteisön vuorovaikutusta ja tekemään työhyvinvointisuunnitelman kurssilla käsiteltyjä teemoja hyödyntäen.

Opintojakso sopii erityisen hyvin niille, jotka miettivät, millä taidoilla uudenlaisessa monikielisessä ja hybridissä työelämässä voidaan edistää työhyvinvointia. Vuorovaikutus työhyvinvoinnissa on keskusteleva ja tiimipohjainen kurssi, joka on suunniteltu mukailemaan aitoja viestintätilanteita.

Keskeinen opintosisältö

  • työyhteisön vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta
  • vuorovaikutusosaamisen yhteys työhyvinvointiin ja työuupumukseen
  • sosiaalinen tuki ja luottamus työhyvinvoinnin edistäjänä
  • haastavien tilanteiden puheeksi ottaminen työyhteisössä
  • oman työn organisoiminen ja työn rajojen hallinta


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan kokonaan etäopintoina, lähitapaamisia ei ole. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä verkkokokousjärjestelmä Zoomia.

Kurssilla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Opintojakson alussa tehtävien tekemiseen annetaan aikaraamit, joiden puitteissa opiskelija voi itse aikatauluttaa työskentelynsä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä.
  • Tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.
  • Tietää toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää vuorovaikutuksen avulla.
  • Osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Additional information

Vain avoimen yliopiston opetuksena.

Description of prerequisites

XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä TAI vastaavat taidot.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista etätapaamisiin sekä opintojakson tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching