XJOX0001 Flow from Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä.

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä. 


Keskeiset opintosisällöt
  • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
  • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
  • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
  • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

 

  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä
  • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle
  • ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa
  • tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä
  • osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Additional information

Vain avoimen yliopiston opetuksena. Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä arviointikriteerien mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching