XES0006 Spanish 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Spanish, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on espanjan perustason kielitaidon (A1) täydentäminen, esim. ympäristön ja asioiden kuvaileminen ja niistä kertominen.


Keskeiset opintojaksosisällöt

 • Itsestä kertominen
 • Kaupoissa ja ravintoloissa asioiminen
 • Kaupungilla suunnistaminen
 • Sää
 • Viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat
 • Värit
 • Päivittämisistä rutiineista ja tulevaisuudensuunnitelmista kertominen
 • Kielioppi: gustar-verbi ja muut samantyyppiset verbit, lähifutuuri ja perfekti, refleksiiviverbit, paikan prepositiot, demonstratiivipronominit, adjektiivin vertailu

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • ymmärtää espanjankielistä hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
 • on tutustunut espanjankielisten maiden tapoihin ja kulttuurisiin näkökulmiin
 • pystyy esittämämään omia mielipiteitä ja osallistumaan arkisiin vuorovaikutustilanteisiin aktiivisesti espanjaksi
 • hyödyntää teknologisia apuvälineitä kielen oppimisessa

Description of prerequisites

Espanja 1 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan laatimat materiaalit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Finnish

Teaching