XES0005 Spanish 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Spanish, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakson taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.


Keskeiset opintojaksosisällöt

  • Tervehdykset
  • Itsensä esitteleminen
  • Kielioppi: olla-verbit ja yksinkertainen preesens, persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit, artikkelit, adjektiivit
  • Sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastukset

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa kertoa itsestään ja vastata arkipäiväisiin kysymyksiin yksikertaisilla lauseilla espanjaksi
  • ymmärtää keskeiset asiat espanjankielisistä lyhyistä teksteistä sekä keskusteluista, jotka käsittelevät hänelle tuttuja aiheita
  • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä espanjaksi
  • tiedostaa espanjankielisiin maihin liittyviä tapoja ja kulttuurisia näkökulmia
  • tietää erilaisia teknologisia apuvälineitä, joita voi hyödyntää kielen oppimisessa

Study materials

Oppikirja.

Literature

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Finnish

Teaching