VISKOK Study Module in Communication (30+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Viestinnän (ent. puheviestinnän) opinnoissa tarkastellaan ihmisten viestintäkäyttäytymistä ja perehdytään vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmiöihin.

Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Viestinnän opintokokonaisuus perehdyttää sinut vuorovaikutusilmiöiden ja -prosessien analysointiin kasvokkais- ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Opit ymmärtämään mm. tiimien ja ryhmien viestintää ja sen tuloksellisuutta. Perehdyt myös työelämän vuorovaikutuskysymysten ratkaisemiseen ja viestintätiedon soveltamiseen eri yhteyksissä.

Learning outcomes

Viestinnän opintokokonaisuuden (aineopintotasoisen) suoritettuaan opiskelija
  • tuntee viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä
  • vuorovaikutusilmiöiden ja -prosessien analysointiin kasvokkaisessa ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa
  • osaa analysoida ja arvioida työelämän vuorovaikutusta, viestintätiedon tarpeita ja sovellusalueita
  • hallitsee ryhmä- ja projektityöskentelyn sekä osaa arvioida ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen tuloksellisuutta
  • osaa analysoida vuorovaikutussuhteita ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa
  • osaa analysoida viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä haasteita ja työskentelee vastuullisesti.

Description of prerequisites

Viestinnän ja median / Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot

Structure

Select all (30 cr)