VISA1014 Current Issues in Communication Research (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehdytään viestinnän ajankohtaiseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Katsausartikkeli, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKHH2001, 3 op). Katsausartikkelin perusteella laaditaan myös kypsyysnäyte (VISA9999, 0 op). 

Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti laatimalla katsausartikkelin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.Learning outcomes

Opiskelija

  • jäsentää ymmärrystään valitsemastaan vuorovaikutusilmiöstä
  • ­kehittää tiedonhallintataitojaan ja osaa laatia kirjallisuuskatsauksen viestinnän tieteellisten artikkeleiden perusteella.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi

Compulsory prerequisites

Literature

  • Viestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Katsausartikkeli, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKHH2001, 3 op). Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti laatimalla katsausartikkelin.

Literature:
  • Viestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Teaching