TJYKOK EduFutura Work and Entrepreneurship (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Työelämä- ja yrittäjyysopinnot edesauttavat näiden sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Opinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopistossa kirjoilla oleville varsinaisille opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

Learning outcomes

Temaattisen moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa

- kehittää omaa osaamistaan työelämä-, yrittäjyys- tai projektiosaamisessa

- yhdistellä omaa osaamistaan oman alan ulkopuolisissa asiayhteyksissä

- yhdistellä muiden ihmisten osaamista omaan osaamiseen 

- ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja liiketoiminnan syntyä

- on oppinut yrittäjämäistä asennetta

Structure

Select min. 15 cr