Taidehistoria ja taidekasvatus

Jokainen taideteos kertoo tarinan.

Taidehistorian ja taidekasvatuksen opintokokonaisuus tarjoaa sinulle työkaluja ymmärtää yhä enemmän visuaaliseen ajatteluun ja tarinallisuuteen perustuvaa ympäristöämme.
Taidehistorian tutkimuskohteena on tänä päivänä koko visuaalisen kulttuurin kenttä. Taidehistorian opintojaksoilla saat yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana sekä tutustut taiteen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksiin. Opit hahmottamaan taiteen historiallisia yhteyksiä sekä länsimaisen ja kotimaisen kuvataiteen keskeisiä ilmiöitä. Lisäksi harjoitellaan analysoimaan kulttuurituotteita ja kulttuuritoimintaa.

Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena toimintana, joka eri kulttuureissa saa vaihtelevia muotoja ja merkityksiä. Taidekasvatuksen tieteenala ulottuu taiteen eri aloihin ja myös ammattitaiteen ulkopuolisiin ilmiöihin. Perusopinnoissa pääset tarkastelemaan taiteen roolia eri ryhmien elämässä, taiteen arvoja ja instituutioita sekä arjen ja ympäristön estetiikkaa.

Kaikki opintojaksot toteutetaan joustavasti etäopiskeluna. Useissa opintojaksoissa on kirjallisuutta tukevia luentotallenteita, joita voit katsoa oman aikataulusi mukaisesti verkossa.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.